הרבה ירקות ממשפחת המצליבים וסרטן

מחקר חדש מראה שוב שצריכת ירקות ממשפחת המצליבים מורידה שכיחות סרטן המעי הגס והחלחולת.
פירוט הסיכום מהמחקר מופיע כאן למטה.
רשימת הירקות השייכים לקבוצה זו נמצאת בקישור זה .להלן הסיכום כפי שהופיע באתר “רשת רפואה” www.mednet.co.il:
במטה-אנאליזה של 24 מחקרי מקרה-ביקורת ו11 מחקרי אורך, נמצא כי קיים קשר הופכי בין צריכת ירקות ממשפחת המצליבים (Cruciferous) לסיכון לפתח סרטן המעי הגס והחלחולת (colorectal cancer). עוד נמצא, כי הדבר נכון גם לגבי סרטן המעי הגס והתת-סוג הרחיקני שלו (distal).
רקע
מחקרים אפידמיולוגים דווחו על קשר לא עקבי בין צריכת ירקות ממשפחת המצליבים (cruciferous) לבין הסיכון להתפתחות סרטן המעי הגס והחלחולת (colorectal cancer) . למיטב ידיעת מחברי המאמר, הערכה מקיפה וכמותית של הקשר המדובר – לא תוארה.

שיטות
מאמרים רלוונטיים נאספו באמצעות חיפוש ב MEDLINE. מהמחקרים הבודדים, סוכמו נתוני הסיכון היחסי באמצעות מודל האפקט האקראי (random-effect model) ובוצעו ניתוחי הטרוגניות והטיית פרסום.

תוצאות
24 מחקרי מקרה-ביקורת ו11 מחקרי אורך נכללו במטה-אנאליזה. כאשר כלל המחקרים סוכמו, נמצא קשר הפוך מובהק (סיכון יחסי 0.82, רווח-סמך 95% 0.75-0.9) בין צריכת ירקות ממשפחת המצליבים לבין הסיכון להתפתחות סרטן המעי הגס והחלחולת. ניתוח המוגדר לירקות הכרוב והברוקולי הראה תוצאות דומות. כאשר נותחו לחוד, מחקרי המקרה-ביקורת הראו תוצאות דומות ומחקרי האורך הראו מובהקות סטטיסטית גבולית. יתר על כן, קשר הופכי מובהק נצפה בסרטן המעי הגס ותת סוגיו הרחיקניים (distal) בשני סוגי המחקרים.

מסקנות
הממצאים מהמטה-אנאליזה מספקים ראיות כי צריכה גבוהה של ירקות ממשפחת המצליבים קשורה ביחס הפוך לסיכון לסרטן המעי הגס והחלחולת ולסרטן המעי הגס. במחקר עתידי יש להרחיב את הניתוח לירקות מצליבים מפורשים, שיטות הכנת מזון, ריבוד התוצאות על פי מיקום אנטומי של הסרטן והתת-סוגים השונים של סרטן המעי הגס.

Cruciferous vegetables intake and the risk of colorectal cancer: a meta-analysis of observational studies


מאחל בריאות ואושר
אופיר פוגל
נטורופת

shalev

כתיבת תגובה

סינון מתכונים

  • סינון לפי מצב בריאותי

  • סינון לפי צמחוניטבעוני

  • סינון לפי סוג אוכל

  • סינון לפי זמן בישול

  • סינון לפי שלב דיאטת אורז